• alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

2004 Žena, muž a vzdálenost

experiment/bytí fotografováno v dočasně vytvořeném ateliéru na katedře Výtvarné výchovy FPE ZČU v Plzni.

Žena, muž a vzdálenost

Vzdálenost prostorová
i vzdálenost v čase.
Vzdálenost ženy a muže.
Můžeme ji měřit?


Podstata slova vzdálenost ve vztahu dvou bytostí balancuje na své relativitě. Myšlenkové propojení, sen a realita, se zde perou o nadvládu. Konfrontace vzájemného vnímání odloučení, zištného setkávání v mysli, následného opravdového prožívání „teď a tady“...