• alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

2011INTUERÍ (Tušení)

experiment/intuice fotografováno v garáži, v dočasném ateliéru

INTUERÍ (Tusciegni)

Zkušenost „bleskového“ náhledu, pochopení, či nápadu!
Intuice (z lat. in-tueor, in-tuitum) znamená vhled nebo náhled a v současném užití obvykle označuje schopnost rychlého chápání, odhadu a rozhodování, které není zprostředkováno žádným uvažováním a ačkoli bývá provázeno pocitem jasnosti a jistoty, není podloženo žádnými důvody.